×
Gabinet Zmian
Gabinet Zmian

Psychoterapia par

Spotkania par/małżeństw trwają dłużej niż spotkania indywidualne (70-75 minut), odbywają się często w odstępie 2 tygodni.

Początkowe spotkania mają charakter konsultacji – terapeuta dokonuje rozeznania w problemie zgłaszanym przez parę, przeprowadza wywiad, zagłębiając się niekiedy szczegółowo w kwestie, które uważa za istotne dla zrozumienia trudności klientów. Specjalista chce również poznać kontekst – sytuację życiową pary, istotne wydarzenia, rolę osób z otoczenia czy wpływ życia zawodowego; ocenia także motywację do terapii i możliwość wyznaczenia wspólnych dla obojga celów pracy – gdy te warunki są spełnione, można zaproponować współpracę w formie regularnych spotkań. Proces terapii może trwać od kilku miesięcy do paru lat, jednak na bieżąco zarówno klienci, jak specjalista oceniają, jakie nastąpiły zmiany i czy są one wystarczające do tego, aby podjąć decyzję o zakończeniu terapii.

Czym terapia par nie jest? Nie jest sądem - warto podkreślić, że w terapii par nie szukamy winnych. Terapeuta pomaga parze dążyć do wspólnych celów, zrozumieć świat emocji i pragnień drugiej osoby. Często pierwszym krokiem jest zatrzymanie spirali wzajemnych oskarżeń. Terapia par nie jest też metodą leczenia zaburzeń jednego z partnerów – skupia się na wzajemnych relacjach, funkcjonowaniu pary jako systemu. Jeśli terapeuta uzna, że u jednej z osób występują nie leczone dotychczas zaburzenia czy choroba, zasugeruje odpowiednie leczenie lub konsultację psychiatryczną, psychologiczną lub psychoterapeutyczną.

 

Psychoterapie par prowadzone są przez:

Barbara Romanowska

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta rodzin i par