×
Gabinet Zmian
Gabinet Zmian

Marta Fajfer

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista terapii uzależnień

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; nr 1033). Ukończyłam szkolenie z psychodramy, socjometrii oraz psychodramatycznej terapii grupowej wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie, uzyskując tytuł certyfikowanego asystenta psychodramy (Certyfikat Psychodrama Institute for Europe; nr 2015-PL-21). Aktualnie jestem w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii (nurt psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy) przygotowującego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto podnosiłam swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie, uczestnicząc w projekcje Szkoła Terapeutów Uzależnień – zastosowanie różnych nurtów psychoterapii w terapii osób uzależnionych (280 godzin; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), jak również w obszarze psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików (szkolenie: Strategie Pracy Psychoterapeutycznej z dorosłymi dziećmi alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne”; Instytut Psychologii Zdrowia). 

Pracuję w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Posiadam doświadczenie z zakresu diagnozowania oraz psychoterapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) osób uzależnionych (alkohol, hazard, zakupy, Internet i inne), współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików. Prowadziłam liczne zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowe z zakresu problematyki uzależnień i zaburzeń emocjonalnych u rodzin osób uzależnionych. Od kilku lat współpracuję z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej „Silesia” w Bytomiu, gdzie prowadzę psychoterapię osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz z zaburzeniami osobowości.  

W pracy psychoterapeutycznej jestem zwolenniczką integracji podejść i dostosowywania metody pracy do indywidualnej osobowości klienta oraz specyfiki jego problemów. Najbliższe jest mi podejście psychodynamiczne, które integruję z metodą psychodramy Moreno mającą w sobie element spontaniczności, kreatywności i dynamiki. Korzystam również z technik terapeutycznych podejścia poznawczego oraz systemowego. 

Dbam o komfort i bezpieczeństwo klientów poprzez regularne poddawanie swojej pracy superwizji klinicznej. 

Zapraszam serdecznie do kontaktu
Marta Fajfer
tel.: 507977898 

 

Marta Fajfer - ZnanyLekarz.pl