×
Gabinet Zmian
Gabinet Zmian

konsultacje psychologiczne i terapia dzieci

Oferta ta jest skierowana jest do dzieci w wieku od szóstego do szesnastego roku życia oraz ich opiekunów.

Zajmujemy się problemami związanymi z zachowaniem, trudnościami lękowymi, afektywnymi, wynikającymi z przebytych urazów psychicznych, w tym związanych z rozwodami rodziców, doświadczeniami szkolnymi lub rówieśniczymi.

Pomagamy rodzicom w konsekwentnym i przemyślanym rodzicielstwie.

Jak wyglądają konsultacje i psychoterapia dzieci.

Podobnie jak w wypadku osób dorosłych, podstawą do uznania, że dane dziecko wymaga psychoterapii jest diagnoza uzyskiwana w trakcie konsultacji. Przeprowadzenie konsultacji wymaga zwykle nie więcej niż trzech spotkań w trakcie których zbierane są informacje o rozwoju dziecka, warunkach wychowawczych i możliwych przyczynach powstawania wskazanych przez dziecko lub rodziców trudności. Jeśli w wyniku tych spotkań psychoterapeuta i opiekunowie, ale także dziecko dojdą wspólnie do wniosku, że psychoterapia jest konieczna i możliwa ustalają zasady, częstotliwość i formę spotkań, a także wymiany informacji z rodzicami.

Zdarza się, że w trakcie pierwszych spotkań obecni są rodzice, bywa jednak i tak, że psychoterapeuta prosi rodziców o pozostanie w poczekalni. Czas trwania psychoterapii dzieci nie jest łatwy do określenia, jednak w różnych wypadkach zdarza się zarówno, że konsultacje stanowią wystarczającą formę pomocy jak i że wymagana jest psychoterapia długoterminowa.

Zgoda jednego rodzica lub opiekuna prawnego jest wystarczająca do rozpoczęcia procesu konsultacyjno – diagnostycznego oraz psychoterapii.
Zachęcamy do kontaktu z wybranym specjalistą w celu umówienia spotkania.

W naszym gabinecie konsultacje psychologiczne prowadzi:

Martyna Gołkowska

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży