×
Gabinet Zmian
Gabinet Zmian

Katarzyna Mędlewska

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalnością kliniczna człowieka dorosłego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Aktualnie rozwijam swoje kompetencje w trakcie 4-letniego kursu, który daje mi uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jest organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dra J. Babińskiego w Krakowie. Dodatkowo stale dokształcam się poprzez udział w krótszych szkoleniach i warsztatach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Na co dzień jestem związana zawodowo z zespołem specjalistów psychoterapii Gabinet Zmian w Chorzowie (od 2022 roku) oraz Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu (od 2020 roku). Doświadczenie zdobywałam też podczas wolontariatu (HelpPsyche- Online, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja w Rudzie Śląskiej) i praktyk studenckich (Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich- Oddział Dzienny Psychiatryczny ).

Zapraszam do współpracy w ramach indywidualnej psychoterapii osoby dorosłe, cierpiące z powodu stresu, depresji, stanów lękowych, niskiego poczucia wartości, różnorodnych, trudnych do sprecyzowania trudności emocjonalnych czy niepowodzeń w relacjach z innymi. Proponuję psychoterapię w modalności psychodynamicznej, ponieważ umożliwia ona rozwój osobowości, a więc poprawę jakości życia w szerszym rozumieniu niż oczekiwana redukcja przykrych objawów. Ważną inspiracją pozostają dla mnie podejścia uważności, współczucia oraz poznawczo- behawioralne. Wierzę, że każdy człowiek ma swój potencjał i warto podjąć wysiłek, by go realizować.

 

W trosce o standard pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów SNP PTP co oznacza m. in., że: korzystam z regularnej superwizji, dbam o podnoszenie kwalifikacji, a także zapewniam poufność procesu terapeutycznego i szacunek dla światopoglądu osób w nim uczestniczących.

Zapraszam do kontaktu

Katarzyna Mędlewska

tel. 786 599 834 

Mój profil w serwisie ZnanyLekarz.pl