Program dla użytkowników konopi, ich bliskich i rodzin

Celem projektu jest ograniczenie używania konopi lub zaprzestanie ich używania wśród osób chętnych do zmiany wzorca używania. Program skierowany jest do osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy oraz rodzin i bliskich osób używających.

Program pt. CANDIS obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych plus jeden na szczegółowe określenie historii używania i określenie aktualnych wzorców. W założeniach teoretycznych odwołuje się przede wszystkim do filozofii i zasad dialogu motywującego oraz psychologii behawioralno–poznawczej. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań.

Interesującym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

 

Osoby różnią się zarówno motywami sięgania po substancje psychoaktywne, jak również podatnością na oddziaływania a także momentem w którym decydują się na zmianę/podjęcie terapii. W związku z powyższym w ramach programu oferujemy również/wymiennie:

Sesje diagnostyczne – przewidziane dla wszystkich zgłaszających się do projektu użytkowników konopi oraz bliskich. Celem sesji jest kwalifikacja do programu, określenie obszarów problematycznych pacjenta do terapii lub programu Candis.

Sesje psychoterapii- Zakłada się, że skuteczne złagodzenie czy wyeliminowanie pierwotnych przyczyn spowoduje istotną poprawę w obszarze nadużywania substancji psychoaktywnych. Dotyczy tych osób, które mają względną abstynencję od konopi, a we wcześniejszym okresie miały zdiagnozowane uzależnienie od konopi a zgłaszają nawrót choroby, osoby niekwalifikujące się do programu Candis (na przykład z z powodu używania kilku substancji psychoaktywnych poza konopiami) lub osoby, które w przeszłości uczestniczyły w programie Candis i zgłaszają potrzebę terapii- problemy osobiste/emocjonalne, jako zapobieganie nawrotom uzależnienia. Dla każdej osoby przewidziano 6 miesięczny cykl terapii, tj. 24 spotkania.

Porady dla rodzin - Dzięki włączeniu osób bliskich do pracy, możliwe staje się zintensyfikowanie działań terapeutycznych, odnalezienie sposobów pomocy oraz dostrzeżenie i podtrzymanie postępów.

Konsultacje psychiatryczne- Marihuana czy haszysz w bardzo dużych dawkach może wywoływać trwałą psychozę. U niektórych osób regularnie palących marihuanę można zaobserwować występowanie zaburzeń lękowych, koszmarów sennych oraz stanu depresyjnego, spotęgowanego obniżonym nastrojem, brakiem motywacji do działania, poczuciem bezradności i nikłą koncentracją na realizacji różnych celów w życiu. Długoletnie używanie marihuany może być także przyczyną labilności emocjonalnej oraz anhedonii (spłycenia emocjonalnego). W niektórych przypadkach zmiany w funkcjonowaniu psychicznym wymagają konsultacji psychiatrycznej oraz podjęcia farmakoterapii. Powyższe zmiany w funkcjonowaniu psychicznym dotyczą także osób bliskich użytkowników konopi stąd konieczność konsultacji również tych osób.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 669 883 533

 

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących do dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Kontakt

Chorzów, ul Katowicka 46/1

730 030 551 - Patryk Goleń
669 883 533 - Urszula Sokalska - Goleń

copyright © 2016 Gabinet Zmian. All rights reserved.